Results

IIT JEE and NEET Results

Jee

Abhilasha Gullhane
IIT - Kharagpur
Dhaniket Shambharkar
IIT Kharagpur
Chinmay Thool
IIT Madras
Krishanu Das
IIT Bombay
Shrutik Patil
IIT Kharagpur
Shreyash Patil
VNIT Nagpur
Krishna Adi
IIT Mumbai

Neet

Tejaswini Meshram
MBBS-MGIMS Wardha
Palash Koche
MBBS-GMC Nagpur
Akram Ansari
GAC Mumbai
Akansha Kshatrya
MBBS GMC Raigad
Sushma Yadav
MBBS GMC Gondia
Apurav Jaiswal
MBBS CIMS BIlaspur
Sunidhi Jambhulkar
MBBS NKP SALVE NAGPUR

Board

Sushant Thakre
97.60%
Armina SHeikh
97.50%
Snehal Bansod
97.33%
Silvi Gupta
97.20%
Kalpesh Chaudhari
96.60%
Sanket Tupkar
96%
Priya Kumbhalwar
96%

Jee

Hrushabh Bodhe
IIT - Kharagpur
Divy Maate
IIT GUWAHATI
Anshika Moundekar
IIT PATNA
Akshat Sahu
VNIT NAGPUR

Neet

Manish Baseshankar
AIIMS NAGPUR
Aditi Wankhede
GMC NAGPUR
Shraddha Jaiswal
IGMC NAGPUR
Khushi Patil.jpg
Dr.RGMC AMRAVATI